Uit de beantwoording van onze vragen blijkt nu dat de gemeente vanaf 2022 de vergoedingen en de tegenprestatie wil beëindigen en er een soort subsidie van wil maken die breed ingezet kan worden voor alle verenigingen in de gemeente Dronten. 

De GroenLinks fractie is van mening dat dit wel een heel erg abrupt einde is van een traditie die decennialang voor extra inkomsten zorgde voor de betrokken verenigingen en zal zich dan ook beraden op mogelijke vervolgstappen. 

Lange geschiedenis 

Vanaf het midden van de jaren 60 van de vorige eeuw werd het oud papier ingezameld door een aantal verenigingen uit de gemeente Dronten. Om de 5 weken werd het oud papier in de kernen opgehaald door generaties vrijwilligers van de verenigingen. De organisatie was vele jaren in handen van de Stichting OPA en deze stichting was ook betrokken de financiële afhandeling tussen de gemeente en de verenigingen. 

Veranderingen 

In 2014 werd de afvalinzameling in de gemeente Dronten gewijzigd en werden er nieuwe afspraken gemaakt tussen de gemeente Dronten en de betrokken verenigingen. De verenigingen konden de financiële bijdrage van de gemeente blijven ontvangen mits de verenigingen bereid waren een tegenprestatie te leveren. De tegenprestatie bestond de eerste jaren uit het huis aan huis verspreiden van bijvoorbeeld PDM-zakken voor plastic afval en de afvalkalender.

In 2019 werd afgesproken dat de verenigingen een opschoonactie zwerfafval in de door de gemeente aangewezen wijken zouden organiseren. Tevens werd er vanaf 2014 bij enkele hoogbouw locaties in Dronten nog steeds papier opgehaald. Deze OPA activiteit is per 1 januari van dit jaar ook beëindigd.