GroenLinks is teleurgesteld in de door het college gepresenteerde begroting voor 2015. Op papier is alles keurig rond gemaakt, maar de onzekerheden zijn nog erg groot en de keuzes die het college maakt zijn in onze ogen vaak de verkeerde.

Het college laat voor ons onacceptabele bezuinigingen zoals op het CKV uit de Kadernota gewoon staan. Ook de peuterspeelzalen moeten fors bezuinigen terwijl het college wél geld vraagt voor plannen waar nauwelijks een onderbouwing voor wordt gegeven, zoals bij Citymarketing, van Eiland naar Wijland en een Actieplan Centrum met gratis Wifi. Bij de Kadernota hebben we al aanggeven dat wij het onverteerbaar vinden dat het college extra geld voor zichzelf uittrekt terwijl met het feitelijk opheffen van het CKV de wethouder cultuur ook wel geschapt had kunnen worden.