Burgemeester De Jonge vatte het krachtig samen: ‘eens maar nooit weer’. Wethouder Bleeker die optreedt in een reclamefilmpje van een commerciële vastgoedondernemer uit Dronten. Alle goede bedoelingen ten spijt kan dat naar opvatting van GroenLinks van geen kant. 

De wethouder Bleeker maakte in de raadsvergadering zijn excuses en gaf aan dat hij vanuit enthousiasme zijn medewerking voor dat filmpje toe had gezegd, maar dat de beeldvorming die daardoor ontstaat ook naar zijn opvatting erg ongelukkig is. 

Wat betreft GroenLinks blijft de vraag open staan wat de rol van de afdeling voorlichting in deze affaire is geweest en hoe het advies aan de wethouder om hier aan mee te doen geweest is. De fractie sluit zich nadrukkelijk aan bij de conclusie van de burgemeester: ‘nooit weer’ waarmee de wethouder een gevoelig blauwtje heeft gelopen.