Op initiatief van GroenLinks stuurt de gemeenteraad van Dronten een, door alle fracties ondertekende, brandbrief over Luchthaven Lelystad naar Vaste Kamercommissie Infrastructuur en Milieu.

De brief verzoekt om een opschorting van het geplande zakelijke en vakantie vliegverkeer op Luchthaven  Lelystad tot na de nieuwe indeling van het luchtruim in 2023. De brief stelt dat er de afgelopen tijd veel en terechte aandacht is geweest over de geplande aan- en uitvliegroutes van Luchthaven Lelystad over de provincies Gelderland en Overijssel. Het effect van de vliegroutes over de provincie Flevoland is echter nog schrijnender. Door gevaar voor interferentie met het vliegverkeer van Schiphol moeten vliegtuigen van en naar Luchthaven Lelystad op een hoogte van 600 meter over het Flevolands grondgebied vliegen.

Naast het uitstel vragen de fracties ook om de beperkingen voor Luchthaven Lelystad op te heffen waardoor vliegtuigen direct naar kruishoogte kunnen stijgen. Verder wordt aandacht gevraagd voor de Continuous Descent Approach waardoor aankomende vliegtuigen minder geluidoverlast veroorzaken.

“Zeker nu recent is gebleken dat de cijfers waarop de MER is berekend niet juist zijn is extra zorgvuldigheid geboden. Uit de antwoorden van de staatssecretaris aan de Kamer blijkt dat de extra overlast juist bij Biddinghuizen en Zeewolde terecht komt. Toch al het gebied dat de meeste overlast zal ondervinden” stelt fractievoorzitter Paul Vermast.