Nog maar één maand geleden, tijdens de jubileumbijeenkomst over 50 jaar PPR,  mochten we stil staan bij het feit dat Piet daar 50 jaar geleden al bij aanwezig was tijdens de oprichting van de PPR, één van de partijen waaruit GroenLinks is voortgekomen. Uit handen van Bas de Gaay Fortman kreeg hij een certificaat om hem te huldigen voor zijn inzet. 

Piet zat in de  gemeenteraad voor de gecombineerde PvdA/PPR-fractie. Maar ook daarbuiten tot op hoge leeftijd zeer actief. Onder andere als voorzitter van de volkstuinvereniging, voor de diaconie van de katholieke kerk en bij het AZC. 

Ook was hij bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen van afgelopen maart verkiesbaar. 

“We verliezen in Piet een bijzonder en bevlogen mens die ons als fractie, als partij, steeds opnieuw bij de les hield om oog te houden voor de zwakkeren in de samenleving. We zullen hem ongelofelijk gaan missen” reageert fractievoorzitter Paul Vermast

Bestuursvoorzitter Johan Banis: “We verliezen in Piet een waarachtig sociaal mens. Sociaal in de raad, sociaal op straat. Midden tussen de mensen. Onze gedachten gaan uit naar Agaath, kinderen en kleinkinderen.”