GroenLinks blijft tegen de bestemmingswijziging voor het appartementencomplex Zuiderzee op Zuid bij Harderwijk. Het college wil duure appartementen met een recreatiebestemming van Zuiderzee op Zuid toestaan om er permanent te gaan wonen omdar de projectontwikkelaar deze niet verkocht krijgt. Wij zijn er niet van overtuigd dat er geen andere oplossing te vinden is. 

GroenLinks is geen voorstander van het toestaan van permanente bewoning van Zuiderzee op Zuid. Voor ons heeft dat een aantal redenen:

  • Het complex is er bewust neer gezet voor het topsegment tegen hoge prijzen. Daarbij is het een nergens anders gezien concept en is daarmee bewust een groot ondernemersrisico genomen waarvoor wij ons niet verantwoordelijk voelen. 
  • De gemeenteraad heeft enkele jaren geleden expliciet besloten geen permanente bewoning in recreatieparken toe te staan. Dat geldt voor de gehele Randmeerzone zoals ook de Bremerberg en de Bosberg. 
  • Als overheid moet je ook betrouwbaar zijn naar de omgeving. Dat wil niet zeggen dat je nooit iets kunt veranderen, want de wereld om ons heen blijft ook niet hetzelfde. Maar dan moet je daarvoor wel zwaarwegende argumenten hebben.

Probleem

In gesprekken met de projectontwikkelaar komt voor GroenLinks helder naar voren dat er een probleem is. Namelijk dat men volstrekt niet serieus gepoogd heeft deze appartementen te kunnen verkopen.

Voor het appartement dat Raads- en Statenleden werd tijdens een werkbezoek werd getoond wil men 325.000 euro hebben en het was volkomen duidelijk waarom niemand dat geld voor een dergelijk appartementje wil neertellen.

Prijzen zijn ten opzichte van 2010 wellicht met 10 tot 20% gedaald, maar op een oorspronkelijke vraagprijs van 4 ton zet dat niet echt zoden aan de dijk.

Maar voor GroenLinks was het antwoord doorslaggevend dat de ontwikkelaar gaf op de vraag wat hij zou doen als de permanente bewoning er niet zou komen: “Dan bedenken we een andere creatieve oplossing”.

Voorzitter, pas als alle creatieve oplossingen zijn uitgeput en er serieus iets met de prijs is gedaan wil GroenLinks nog eens kijken of er iets in de bestemming noodzakelijk is. Maar voor ons is niet het begin gemaakt van een serieuze onderbouwing van het probleem.

Dreigement

Maar wat ons vooral erg stoort is het ‘dreigement’ (want zo zien wij dat) van verpaupering. Deze ontwikkelaar wil appartementen verkopen voor de hoofdprijs en is kennelijk niet bereid om zich als een goed huisvader van het eigen object te gedragen door het te onderhouden. Dat was zichtbaar. Als je iets echt graag kwijt wilt zorg je dat het er prachtig en aantrekkelijk uit ziet, iedereen die wel eens een huis heeft verkocht weet dat. Als de ontwikkelaar dat er al niet voor over heeft, moeten wij dan zijn probleem gaan oplossen??!

GroenLinks vindt van niet.