Het college wilde 'de barak' niet aanwijzen als gemeentelijk monument omdat 'de barak' op de huidige plaats zal moeten verhuizen en bepaalde delen van de houten werkbarak, die behoort tot de eerste bebouwing van het 'werkkamp Dronten', erg slecht zijn.

GroenLinks bepleitte de goede delen van 'de barak' desnoods te demonteren en op te slaan tot er geld is om 'de barak' op een nieuwe plaats te herbouwen.

Het college heeft toegezegd dit te willen onderzoeken.