Al jaren wordt er gesproken over uitbreiding van Swifterbant. Ruim een jaar gelden lag er al een bestemmingsplan ter vaststelling bij de gemeenteraad. Maar op het aller laatste moment bleek er van alles niet goed geregeld te zijn. Vooral over het geluid maken we ons zorgen.

Boeren, vliegtuigen en windmolens

De nieuwe wijk komt in een gebied waar veel te doen is. Er zitten nu agrarisch ondernemers die in hun bedrijfsvoering herrie maken. Bijvoorbeeld omdat ze ventilatoren hebben die langdurig moeten draaien. Met maatregelen wordt geprobeerd om dat probleem op te lossen.

Als luchthaven Lelystad open zou gaan ( en als GroenLinks hopen wij natuurlijk van niet) ligt de geluidscontour van de vliegtuigen precies aan de andere kant van de weg. Dus hoeven we er geen rekening mee te houden volgens de regels, maar het geluid telt natuurlijk wél op bij dat van de omgeving.

Dit alles is in de plannen nu zo geregeld dat we precies aan alle regeltjes voldoen. Maar de vraag, of dat een woonwijk is die we vinden passen in Swifterbant, wordt niet beantwoord.

GroenLinks heeft niet de ambitie om precies binnen de wettelijke lijntjes te kleuren. Wat ons betreft mag de kwaliteit die we voor deze wijk wensen hoger zijn dan het wettelijk minimale. Want ons betreft verdient Swifterbant ook meer dan dat.

De windmolens maken dit alles nog veel ingewikkelder. Want de vergunningen voor de molens die nu worden gebouwd zijn onherroepelijk. Dus die molens komen er. Maar er zijn ook nieuwe en strengere regels voor de overlast in de maak. Omdat die regels er nog nu niet zijn kunnen we een wijk ontwikkelen. Terwijl op het moment dat we gaan bouwen de regels zo streng zijn geworden dat we dit bestemmingsplan op dat moment niet meer op deze manier zouden kunnen vaststellen. Er mag dan gebouwd worden omdat we het bestemmingsplan nu vast gaan stellen. 

Duivels dilemma

Als GroenLinks willen we niets liever dan dat Swifterbant op de snelst mogelijke termijn kan gaan uitbreiden. Dat is nodig om de voorzieningen, winkels en verenigingen in het dorp in stand te kunnen houden. Daarbij komt dat betaalbaar wonen steeds lastiger wordt, ook in onze gemeente. Zo is er te weinig sociale woningbouw voor starters of voor gezinnen met een kleine portemonnee. Ook moeten we huizen bouwen voor de groep mensen die te veel verdienen voor een sociale huurwoning, maar te weinig om te kunnen kopen. Swifterbant-Zuid kan daar een bijdrage aan leveren. 

Maar we willen ook geen wijk ontwikkelen waarvan je kunt verwachten dat de mensen die daar gaan wonen overlast gaan ervaren.

De komende weken moeten we de afweging maken wat we het zwaarst laten wegen. Het aanpakken van de nu bestaande woningnood of nog wat beter kijken of er oplossingen te vinden zijn. Met als risico dat het misschien nog wat langer duurt.

Onze fractie gaat daarin voor 3 maart een keuze moeten maken.