GroenLinks wil geluk nadrukkelijk een plek geven in gemeentelijk beleid en maakt dit tastbaar door tien ‘gelukspunten’ te presenteren. Deze punten zijn niet alleen de inzet van de campagne, maar zullen de komende raadsperiode de prioriteit van de fractie bepalen. Een aantal factoren draagt wetenschappelijk bewezen bij aan geluk en de gemeente is een van de spelers die hier invloed op heeft. Waar mogelijk wil GroenLinks sturen door te kiezen waar we als gemeente onze tijd aan besteden en ons geld aan uitgeven; onze keuzes zijn menselijk, eerlijk en duurzaam. De tien punten laten een mix zien van sociale en groene thema’s als eenzaamheid, gelijke behandeling, verbondenheid in de buurt, een krachtige jeugd(zorg) en verbinding met de natuur. Ook kijkt de partij vooruit naar een passende groei van Dronten en een meer open bestuurscultuur.

Prioriteit

‘Inzetten op geluk is niet hetzelfde als alle mensen gelukkig maken,’ zegt lijsttrekker Paul Vermast. ‘Maar wij zijn er van overtuigd dat als een gemeente zegt dat geluk een prioriteit is, dat er andere gesprekken gevoerd worden en dat er andere brieven in de enveloppen gaan. Dat er ruimte is voor mensen om te werken aan hun dromen. Dat er volop meegepraat kan worden over de inrichting van de eigen straat. En dat er flexibiliteit en maatwerk mogelijk is in sociale voorzieningen.’

Tien keer inzetten op geluk:

  1. Samen tegen eenzaamheid
  2. Gelijke behandeling
  3. Betaalbaar wonen
  4. Verbondenheid in de buurt
  5. Een krachtige jeugd(zorg)
  6. Verbinding met natuur
  7. Een passende groei van Dronten
  8. Zeggenschap over je eigen omgeving
  9. Een menselijk bestuur dichtbij
  10. Toegankelijk ‘blauw’ op straat
Havenkom Dronten

Inzetten op geluk

GroenLinks wil geluk een plek geven in gemeentelijk beleid en díe keuzes maken waardoor onze inwoners de beste kans op geluk hebben. Inzetten op geluk is niet hetzelfde als alle mensen gelukkig maken, maar wij zijn er van overtuigd dat als een gemeente zegt dat geluk van inwoners en ondernemers een prioriteit is, dat er andere gesprekken gevoerd worden aan de balie en dat er andere brieven in de enveloppen gaan.

Verkiezingsprogramma 2022-2026

Download programma

Ons programma is ook te downloaden als pdf-bestand