GroenLinks wil geluk een plek geven in gemeentelijk beleid en díe keuzes maken waardoor onze inwoners de beste kans op geluk hebben. Inzetten op geluk is niet hetzelfde als alle mensen gelukkig maken, maar wij zijn er van overtuigd dat als een gemeente zegt dat geluk van inwoners en ondernemers een prioriteit is, dat er andere gesprekken gevoerd worden aan de balie en dat er andere brieven in de enveloppen gaan.

Dat er ruimte is voor mensen om te werken aan hun dromen. Dat er volop meegepraat kan worden over de inrichting van de eigen straat. Dat er flexibiliteit en maatwerk mogelijk is in sociale voorzieningen. Dat inwoners hun ideeën kwijt kunnen en een luisterend oor vinden.

Een aantal factoren draagt wetenschappelijk bewezen bij aan geluk en de gemeente is een van de spelers die hier invloed op heeft. Waar mogelijk wil GroenLinks sturen door te kiezen waar we als gemeente onze tijd aan besteden en ons geld aan uitgeven; onze keuzes zijn menselijk, eerlijk en duurzaam.

Welke keuzes dat dan zijn laten we hieronder per hoofdstuk zien in ons verkiezingsprogramma: 

Regenboogfontein Dronten, november 2020

Samen leven 

Dronten, Biddinghuizen, Swifterbant, Ketelhaven en Zuiderzee op Zuid zijn stuk voor stuk fantastisch. Kijk maar eens om je heen. We hebben rust, ruimte en veel groen. We kunnen met de trein, we pakken een filmpje of gaan een avondje naar het theater. Onze kinderen gaan naar goede scholen, we hebben meerdere gezondheidscentra en een bibliotheek en zwembad in elk dorp. Maar fantastische dorpen kunnen niet bestaan zonder fantastische inwoners. Want de samenleving zijn we samen. We kijken naar elkaar om en hebben samen een bloeiend verenigingsleven opgebouwd. Bovendien staan er veel mensen voor een ander klaar als mantelzorger of vrijwilliger.

Wijk de Overloper in Dronten Noord

Wonen

Of je nu in een rijtjeswoningen woont of in een appartement, in een net opgeleverde nieuwbouwwoning of een gemeentelijk monument met geschiedenis, in een rustige wijk of in het levendige centrum. Iedereen zoekt een woning die bij zijn of haar woonwensen past. GroenLinks wil ruimte bieden aan verschillende woonwensen en nieuwe woonvormen. En wie een geschikte woning heeft gevonden, moet daar natuurlijk kunnen blijven ondanks leeftijd of eventuele beperking. Ook studenten en arbeidsmigranten hebben geschikte huisvesting nodig. We zoeken voor hen naar geschikte plekken in overleg met buurtbewoners, en verhuurders.

Spelende kinderen in wijk De Boeg

Opgroeien

Alle kinderen hebben recht op een goede start. Dat begint bij een veilige thuisbasis en kinderopvang die kwalitatief hoogwaardig is. Het begint met goed onderwijs dat moeilijkheden signaleert en aanpakt en individuele talenten de ruimte geeft. Als kinderen opgroeien in armoede, staan zij direct al achter. Wij willen de ‘overerving’ van armoede voorkomen door goed preventief beleid. Een ruim minimabeleid maakt daar deel van uit, maar vooral ook het ondersteunen van de ouders bij alle aspecten van opvoeding. 

Vader met spelende kinderen op het strand in Biddinghuizen

Vrije tijd

Dronten is een groene gemeente met ruime bossen en randmeren, prettig om in te wandelen, fietsen of op een andere manier te recreëren. Ga maar eens op je rug in het gras liggen mijmeren, ga vruchten plukken in het bos. Ga voetballen in het Noaberpark en (vegetarisch?) buurt barbecueën op de Greente. Ga naar het Wijlandfestival in het Wisentbos en ga eens wandelen op Roggebotstaete aan de Vossemeerdijk. Kunst en cultuur kunnen verrassen, stimuleren en inspireren; ze verrijken het leven en sporten is niet alleen leuk, maar biedt ook ontspanning voor jong en oud.

Station Dronten

Blik op de toekomst

We zijn liever een groot dorp met stadse allure dan een kleine stad met dorpse neigingen. Dronten ís namelijk geen stad maar een dorp, net als Biddinghuizen en Swifterbant. De bevolkingsopbouw en de mentaliteit onderschrijven dat. De wereld om ons heen is echter in beweging. Tot in Den Haag wordt gesproken over de groei van onze dorpen om het hoofd te kunnen bieden aan woningnood. En dat is niet het enige dat we op ons af zien komen. Zo hebben we te maken met klimaatverandering, een mobiliteitstransitie, de achteruitgang van onze biodiversiteit en een enorm stikstof probleem. Maar als wij onze blik op de toekomst richten dan zien we een Dronten dat dit aanpakt en aan kán.

Ambtsketen gemeente Dronten

Gemeente en haar inwoners

GroenLinks staat voor een democratie die verder gaat dan het stemhokje. Een democratie waarin mensen worden aangemoedigd om zich verantwoordelijk te voelen voor de inrichting van de eigen samenleving. GroenLinks stelt vertrouwen en samenwerking centraal in de omgang met inwoners en bedrijven. We gaan er van uit dat mensen deugen, goede intenties en goede ideeën hebben. We maken het eenvoudig om gebruik te maken van (sociale) voorzieningen, vragen de samenleving vroeg aan tafel bij ruimtelijk en maatschappelijke ontwikkelingen en stellen altijd de mens centraal.

Veiligheid, handhaving en politie

Veiligheid

Dronten is een veilige gemeente. Een gevoel van veiligheid en vertrouwen in de samenleving draagt bij aan geluk van onze inwoners. Maar we moeten niet naïef zijn. Ook in onze gemeente gebeuren dingen die het daglicht niet verdragen. GroenLinks wil dat daartegen wordt opgetreden, maar ook dat er wordt gekeken naar de voedingsbodem voor crimineel gedrag. Want voorkomen is beter dan handhaven en vervolgen.

Groen schoolplein

Bewezen succes

Deze raadsperiode voert GroenLinks Dronten ook actief duurzaam en sociaal beleid. Onderstaand een overzicht van onderwerpen waarmee we in de gemeenteraad succes hebben behaald. Deze zijn een bewijs dat groen en sociaal daadwerkelijk werkt!

Verkiezingsprogramma 2022-2026

Download het verkiezingsprogramma

Ons verkiezingsprogramma is ook beschikbaar als pdf-bestand.