Dronten is een groene gemeente met ruime bossen en randmeren, prettig om in te wandelen, fietsen of op een andere manier te recreëren. Ga maar eens op je rug in het gras liggen mijmeren, ga vruchten plukken in het bos. Ga voetballen in het Noaberpark en (vegetarisch?) buurt barbecueën op de Greente. Ga naar het Wijlandfestival in het Wisentbos en ga eens wandelen op Roggebotstaete aan de Vossemeerdijk. Kunst en cultuur kunnen verrassen, stimuleren en inspireren; ze verrijken het leven en sporten is niet alleen leuk, maar biedt ook ontspanning voor jong en oud.

SPORT EN SPEL TOEGANKELIJK VOOR IEDEREEN

GroenLinks wil een gemeente die zorgt voor kwalitatief goede sportvoorzieningen (sportvelden, zwembad, sporthallen) met een goede spreiding over de gemeente. Daarbij kijken we naar wat er op verschillende plaatsen nodig is. De gemeente ondersteunt de sportverenigingen, zowel financieel als inhoudelijk. Bijvoorbeeld bij het werven van vrijwilligers. Want wie zich vrijwillig inzet bij een sportvereniging helpt niet alleen de vereniging verder maar doet ook nieuwe sociale contacten op. Met subsidie houden we de sport betaalbaar en breed toegankelijk. Dat is belangrijk, want sporten is gezond. GroenLinks wil een sportieve levensstijl bevorderen door iedereen de mogelijkheid te geven om te gaan sporten. De gemeente, buurtsportcoaches en verenigingen spelen hierbij een belangrijke rol. Sportverenigingen stimuleren we om voor mensen met een lichamelijke of geestelijke beperking een aangepast sportaanbod te leveren en leden te werven op het asielzoekerscentrum. 

RECREATIE IN BOSSEN EN OP STRANDEN

De gemeente Dronten is mooi genoeg om lekker te kunnen recreëren. Er zijn bossen, stranden en aangename fietspaden. De stranden en voorlanden hebben onderhoud nodig om aantrekkelijk te blijven. Projecten als in het Rivierduingebied bij Swifterbant, het Greppelveld bij Elburg en het Torenbosje aan de Oudebosweg verdienen het om gestimuleerd te worden.
 

Verbinding met de natuur 

Groen maakt gelukkig. Gelukkig is er bij de ontwikkeling van onze dorpen veel groen gepland en gerealiseerd. Elk dorp heeft een eigen dorpsbos en iedere wijk ligt ingesloten in een brede rand van bomen en struiken. Toch kan er meer met die bossen. Schoolklassen kunnen er biologielessen krijgen, kinderen kunnen er in bomen klimmen, er weer uit vallen en als iemand een theeschenkerij wil beginnen of een observatiehut wil plaatsen kan dat best een goed idee zijn. GroenLinks wil groene structuren behouden en versterken, ook binnen de bebouwde kom. Bij de inrichting van nieuwe wijken hebben we aandacht voor uitdagende speelplekken, avonturenbossen en waterpartijen waar geschaatst kan worden vlakbij huis. Zo ontstaat er ruimte voor insecten, vogels, kleine zoogdieren in bermen, parken, bossen en (nieuwe) wijken. Maar zo verbinden we onze inwoners ook steeds sterker met de natuur. We zien bossen voor ons waar je fruit en noten kunt plukken, waar het zoemt in de bloemenweiden en bloemenbermen, waar er ruimte is voor recreatie en educatie.

GROENLINKS ZET IN OP GELUK DOOR:

•    Aantrekkelijk (eetbaar) groen voor mens en dier te creëren
•    De natuur de wijken in te halen
•    Informele speelplekken in het bos te creëren
•    Het Wisentbos te verbinden met het Lage Vaart bos door middel van een brug
•    De ontwikkeling van het dierenpark in Dronten tot groen centrum van het dorp, met biologieles in de stal en geschiedenis in de pioniersbarak 
 

Punt van Geluk - Verbinding met de natuur

STERKE CULTURELE SECTOR

Een bloeiend kunstenklimaat draagt bij aan een vitale en creatieve samenleving. In een gemeente met een sterke culturele sector willen ondernemers bovendien graag investeren. GroenLinks wil het culturele aanbod in Dronten versterken en ervoor zorgen dat zoveel mogelijk mensen hier aan deelnemen. Er is een belangrijke taak weggelegd voor het kunstonderwijs. GroenLinks stimuleert het kunstonderwijs en moedigt scholen hierin aan. Er is in De Meerpaal een uitstekend cursusaanbod van de Meerpaal Academie. Dit aanbod moet betaalbaar blijven zodat iedereen de kans krijgt zich op het gebied van muziek, dans, kunst te ontwikkelen. Dronten is rijk aan kunst in de openbare ruimte en deze kunst moeten we koesteren, trots op zijn en op passende wijze in de nieuwe wijken uitbreiden. Evenementen als de Meerpaaldagen en het Wijlandfestival geven kleur aan de samenleving en moeten gestimuleerd, ondersteund en behouden worden. Swifterbant is met haar archeologische vondsten en haar ‘Swifterbantcultuur’ letterlijk wereldberoemd. Daar zijn we trots op en we zien graag een museum over de Swifterbantcultuur in het archeologisch interessante Rivierduingebied.