GroenLinks vindt dat het takenpakket van De Meerpaal uitgebreid moet worden. Naast de huidige taken rondom kunst- en cultuur, bibliotheek en jongeren- en ouderenwerk komt er wat ons betreft een centrale rol en regiefunctie binnen de evenementencoördinatie bij. Er is in de Meerpaal een totaaloverzicht en evenementenkalender, er vindt coördinatie plaats met een link naar de gemeente en de Meerpaal is de verbindende schakel tussen organiserende partijen en initiatieven. Ze voert regie, coördineert en faciliteert. De Meerpaal is, als geen ander in staat, om op deze manier synergie te realiseren met Matchpoint Vrijwilligerswerk en het jongerenwerk. De Meerpaal wordt daarmee een proactieve, ondersteunende en faciliterende organisatie die als centraal middelpunt weer aan de bevolking toebehoort. 

GroenLinks kiest voor…

  • een Meerpaal waar door zoveel mogelijk mensen, zoveel mogelijk gebruik van gemaakt wordt 
  • het loskoppelen van gebouw en activiteiten in financiële afwegingen 
  • het geven van een centrale rol en regiefunctie aan de Meerpaal als het gaat om de regie en coördinatie van evenementen.