Dronten is een veilige gemeente. Een gevoel van veiligheid en vertrouwen in de samenleving draagt bij aan geluk van onze inwoners. Maar we moeten niet naïef zijn. Ook in onze gemeente gebeuren dingen die het daglicht niet verdragen. GroenLinks wil dat daartegen wordt opgetreden, maar ook dat er wordt gekeken naar de voedingsbodem voor crimineel gedrag. Want voorkomen is beter dan handhaven en vervolgen.

TOEGANKELIJK ‘BLAUW’ OP STRAAT

Een gevoel van veiligheid wordt versterkt als je weet waar je moet zijn als er iets aan de hand is. Politie en toezichthouders moeten bereikbaar en benaderbaar zijn voor al onze inwoners, met welke vraag of probleem ze ook zitten. 

GroenLinks zet in op geluk door: 

  • Wijkagenten zichtbaar aanwezig en goed bereikbaar te laten zijn in hun eigen wijk
  • Toezichthouders zichtbaar en handhavend op te laten treden in de openbare ruimte.  
  • Een ‘knop’ op eerste pagina van de gemeentelijke website toe te voegen naar een pagina waar ‘noodnummers’ staan van alle maatschappelijke partners, als OFW, steunpunt mantelzorg, MDF, Coloriet, GGZ-zorg etc. die dag en nacht beschikbaar zijn voor acute nood die niet voor de politie is.
     
Punt van Geluk - Benaderbaar Blauw

ONDERMIJNING

Georganiseerde misdaad is een toenemend probleem. Ook in onze gemeente. Hennepteelt en drugslabs zorgen voor overlast en onveiligheid in buurten en bedrijventerreinen. GroenLinks wil voorkomen dat jongeren in het criminele (drugs)circuit terecht komen. Witwassen zorgt voor oneerlijke concurrentie voor ondernemers die zich wel aan de regels houden. GroenLinks is daarom voorstander van het proportioneel en zichtbaar inzetten op de aanpak van ondermijning zoals het invoeren van vestigingsvergunningen bij kwetsbare op afwijkende branches.  Samen met het OM wordt waar mogelijk gebruik gemaakt van ontnemingsmaatregelen die criminelen zichtbaar raken, zoals het in beslag nemen van dure auto’s en luxe goederen. 

LEVEN WEER OP DE RAILS

Ook onze samenleving kent misdadigers, mensen die de fout in zijn gegaan en daarvan de gevolgen moeten dragen. GroenLinks wil dat de gemeente hen niet aan hun lot overlaat. Om herhaling te voorkomen en het leven weer op de rails te zetten wordt door maatschappelijke partners goede nazorg geboden, waarbij gezocht wordt naar de oorzaken van het crimineel gedrag zoals schulden of gebrek aan perspectief. 

VRIJWILLIGE HULPDIENSTEN 

Het voelt vanzelfsprekend dat de brandweer komt bij nood of dat de EHBO en Rode Kruis er zijn tijdens Meerpaaldagen of avondvierdaagse. Toch draaien deze organisaties op vrijwilligers in onze gemeente en is het niet zo vanzelf sprekend dat deze hulp altijd beschikbaar is. GroenLinks wil dat de gemeente deze vrijwilligers jaarlijks in het zonnetje zet en faciliteert bij het mogelijk maken van hun belangrijke werk. 

OPENBARE ORDE 

Bij handhaving van de openbare orde zetten gemeente en burgemeester in wat nodig is. Maar zijn ze terughoudend met maatregelen die inbreuk maken op (grond)rechten zoals cameratoezicht, samenscholings- en gebiedsverboden of het preventief fouilleren.