Alle kinderen hebben recht op een goede start. Dat begint bij een veilige thuisbasis en kinderopvang die kwalitatief hoogwaardig is. Het begint met goed onderwijs dat moeilijkheden signaleert en aanpakt en individuele talenten de ruimte geeft.

Als kinderen opgroeien in armoede, staan zij direct al achter. Wij willen de ‘overerving’ van armoede voorkomen door goed preventief beleid. Een ruim minimabeleid maakt daar deel van uit, maar vooral ook het ondersteunen van de ouders bij alle aspecten van opvoeding.

Elk kind moet kunnen sporten en lid zijn van de bibliotheek. Elk kind moet zichzelf kunnen en durven zijn. En elke jongere moet mee kunnen denken over wat het betekent om jong te zijn in Dronten.

Een krachtige jeugd(zorg)

Als we het hebben over een krachtige jeugd, dan hebben we het over kinderen en jongeren die stevig geworteld zijn en hun vleugels uit durven slaan. Die mee mogen doen vanuit een stevige basis. Op hun school, in hun buurt, in hun gezin en in onze gemeente. Waar dat om wat voor reden ook niet lukt, waar die stevige basis ontbreekt, waar zorgen zijn… daar zet GroenLinks volop in op preventie. Niemand zit te wachten op kortdurende projecten en activiteiten. Investeren in preventie is een langdurige investering. Zeker als we het hebben over onze jeugd. GroenLinks wil een goede signalering en snel ingrijpen als dat nodig is. Wij vinden een brede, gezinsgerichte aanpak van problematiek belangrijk. Waarbij aandacht is voor álle problemen. Dit vraagt om goede samenwerking tussen alle relevante organisaties, zo min mogelijk bureaucratie en onnodige administratie. GroenLinks wil geen aanbestedingen op dit terrein, want organisaties zijn geen concurrenten.  Organisaties die zich inzetten om jongeren op school of elders steviger in hun schoenen te laten staan ondersteunen we.

GroenLinks Dronten zet in op geluk door:

•    De nadruk te leggen op preventie, in de meest brede zin van het woord
•    Jongeren mee te laten praten over beleid in een jeugdraad die als klankbord fungeert voor politiek en ambtenaren
•    De website ‘jong in Dronten’ op te laten zetten voor en door jongeren
•    Jongerenwerk een actieve rol in het onderwijs te geven
 

Punt van Geluk - Krachtige jeugd(zorg)

ONDERWIJS VOOR IEDEREEN

We willen onderwijs dat voor iedereen, ongeacht herkomst, sekse of sociale achtergrond, optimale kansen biedt om zich breed en maximaal te kunnen ontplooien. Goede opvoeding, voorschoolse educatie en kwalitatief hoogwaardige kinderopvang moeten kinderen een goede start geven. Tijdige signalering van gedrags- en leerproblemen kan voorkomen dat leerlingen onnodig achterop raken, spijbelen of geheel uitvallen en voortijdig de school verlaten. We willen dat alles op alles wordt gezet om te voorkomen dat jonge mensen in een spiraal van kansenarmoede terechtkomen. Extra aandacht vragen de leerlingen die tijdelijk verblijven op de basisschool De Vlieger bij het asielzoekerscentrum. Deze leerlingen zijn extra kwetsbaar omdat hun leven met onvoorstelbare onzekerheden omgeven is. Het Dronter onderwijs betrekt deze leerlingen actief bij gezamenlijke sportdagen of andere activiteiten.

SCHOLEN DIE PASSEN BIJ DE TIJD

Goed onderwijs is alleen mogelijk in schoolgebouwen die passen bij de eisen van deze tijd: schoon, veilig, comfortabel en groen. Schoolgebouwen worden voorzien van zonnepanelen en zijn waar mogelijk energie-neutraal. Scholen worden waar mogelijk zo ontworpen dat zij bij een veranderende samenstelling van de wijk ook weer tegen lage kosten kunnen worden omgebouwd tot woningen of appartementen als de vraag naar onderwijs in de wijk weer afneemt. Schoolpleinen worden groen ingericht, en krijgen schoolmoestuinen. 

LEKKER NAAR BUITEN

Spelen in een groene omgeving maakt kinderen slimmer, creatiever en fitter. GroenLinks wil de natuur dichterbij kinderen brengen. Op hun schoolpleinen, in de speeltuinen of door simpelweg de bossen en bosjes die we al hebben aantrekkelijker te maken. Aantrekkelijk om te struinen, hutten te bouwen en te geo-cachen. Aantrekkelijk voor biologielessen, bomen klimmen en om op ontdekkingstocht te gaan. We zien kinderen graag over sloten springen, beestjes zoeken en verstoppertje spelen. Kinderen hebben maar weinig nodig, de natuur is van zichzelf uitdagend genoeg. We moeten die alleen toegankelijker maken en dichterbij halen.