Of je nu in een rijtjeswoningen woont of in een appartement, in een net opgeleverde nieuwbouwwoning of een gemeentelijk monument met geschiedenis, in een rustige wijk of in het levendige centrum. Iedereen zoekt een woning die bij zijn of haar woonwensen past.

GroenLinks wil ruimte bieden aan verschillende woonwensen en nieuwe woonvormen. En wie een geschikte woning heeft gevonden, moet daar natuurlijk kunnen blijven ondanks leeftijd of eventuele beperking. Ook studenten en arbeidsmigranten hebben geschikte huisvesting nodig. We zoeken voor hen naar geschikte plekken in overleg met buurtbewoners, en verhuurders.

Betaalbaar wonen

Betaalbaar wonen wordt steeds lastiger door de krappe woningmarkt. GroenLinks Dronten wil ruimte geven voor de bouw van nieuwe woningen, maar projectontwikkelaars niet de vrije hand geven in welke woningen er worden gebouwd. Zo is er te weinig sociale woningbouw voor starters of voor gezinnen met een kleine portemonnee. Ook moeten we huizen bouwen voor de groep mensen die te veel verdienen voor een sociale huurwoning, maar te weinig om te kunnen kopen.

GroenLinks Dronten zet in op geluk door:

  • Op iedere uitbreidingslocatie voor diverse groepen te bouwen
  • Woonwensen en financiële draagkracht daarvoor actief te onderzoeken
  • Een vastgesteld minimum van 30% van nieuw te bouwen sociale huurwoningen voor te schrijven
  • Een antispeculatie beding en zelfbewoningsplicht bij de aankoop van een woning in te stellen
Gelukspunt: betaalbaar wonen

Alternatieve woonvormen

Rijtjeswoningen, appartementen, twee-onder-een kappers, villa’s… het aanbod van huizen in onze dorpen is breed, maar wat ons betreft niet breed genoeg. We willen ruimte bieden aan verschillende woonwensen en nieuwe woonvormen. Denk bijvoorbeeld aan de opkomst van mantelzorgwoningen en Tiny Houses. Ook zien we graag pilots met flexwonen. Bovendien kunnen deze alternatieve woonvormen de bestaande huizenmarkt ontlasten.

Energietransitie

We zijn op weg naar een duurzame samenleving. Dit betekent dat we het milieu zo min mogelijk willen belasten en zuinig omgaan met de beschikbare natuurlijke hulpbronnen. Onze woningen zijn daarbij belangrijk. Bij alle nieuwbouw in Dronten gaan we rekening houden met duurzaamheid. We gaan uit van circulair bouwen, waarbij we zo min mogelijk gebruik maken van nieuwe grondstoffen door hergebruik van materialen.

We plaatsen zonnepanelen, laten een gasaansluiting weg en zoeken naar alternatieve energiebronnen. Maar hoe groen die zonnewindenergie ook is, je moet er toch zuinig mee zijn. Al is het alleen maar vanwege je eigen energierekening. Gebouwen zijn tegenwoordig uitstekend te isoleren en dat moet dan ook vooral gaan gebeuren. Hierbij hebben we speciale aandacht voor bestaande bouw.

De gemeente stelt de eerste wijkuitvoeringsplannen op en neemt de regie in het verduurzamen van de bestaande woningen zodat ze uiteindelijk van het aardgas af kunnen. Hierbij werk de gemeente nauw samen met de woningcorporaties en de netbeheerder. Voor particuliere woningeigenaren worden totaalconcepten voor verduurzaming van hun woning ontwikkeld door (zoveel als mogelijk) Flevolandse bedrijven in samenwerking met het energieloket.

Zo willen we ambitie brengen in de energietransitie, zonder de betaalbaarheid ervan voor inwoners uit het oog te verliezen. Juist de mensen die moeite hebben hun gasrekening te betalen moeten we als eerste door de transitie helpen. Hier past geen afwachtende houding.

Hier past een actief beleid: de buurt in, in gesprek met mensen en samen de ideeën, mogelijkheden en alternatieven onderzoeken. Hier past een uitgestoken hand van de overheid om energiearmoede te voorkomen. Ook financieel.

Gelukspunt: Verbondenheid in de buurt

Verbondenheid in de buurt

Wonen draait natuurlijk niet alleen om stenen. We wonen namelijk niet alleen in een huis, maar ook in een straat, in een buurt, in een wijk en in een dorp.  Ook daar willen we ons thuis voelen. Daar willen we naar elkaar omkijken en voor elkaar zorgen. Inwoners die actief zijn in hun buurt voelen zich verbonden met de buurt en met elkaar. Buurt- en wijkcomités krijgen wat GroenLinks betreft een eigen wijkbudget.

GroenLinks Dronten zet in op geluk door:

  • Actieve aanwezigheid in de buurt van jongerenwerk, sociaal werk en buurtsportcoaches
  • Wijkgerichte budgetten beschikbaar te stellen voor activiteiten
  • Informele ontmoetingsplekken in de buurt te creëren
  • Buurtgericht samen te werken met partners op het gebied van wonen, zorg en sociale thema’s
  • Een ‘buurtbudget’ van 10 euro per huishouden in te stellen en mensen zo zelf regie en inspraak te geven in de activiteiten of voorzieningen in hun buurt

Er is geen afval in een circulaire gemeente

Afval is eigenlijk een grondstof. Daarom zet GroenLinks in op een circulaire economie waar alle reststromen zo veel mogelijk worden hergebruikt. Afval scheiden is daar een belangrijk onderdeel van. En afval scheiden loont! We stimuleren het hergebruik van ‘oude spullen’ in nauwe samenwerking met kringloopwinkels in de gemeente.

Daarnaast willen we dat mensen die minder afval produceren ook minder betalen. De gemeente voert daarom een gedifferentieerd tariefsysteem (diftar) in op basis van gewicht en volume. Dat is eerlijk en houdt rekening met het afvalgedrag van   individuele huishoudens. Scheid je je afval goed en bied je minder aan, dan betaal je ook minder. Mensen die om medische redenen gedwongen zijn meer afval te produceren door moeten geen financiële nadelen ondervinden bij invoering van een gedifferentieerd tariefsysteem.

We willen voorkomen dat inwoners steeds meer afval krijgen. Een goed voorbeeld daarvan is de invoering van de JA-JA-sticker naar aanleiding van ons initiatiefvoorstel. Buurten die de aanpak van zwerfafval georganiseerd willen aanpakken krijgen daarvoor ondersteuning van de gemeente.