Bestrating en verharding van de openbare ruimte dient beperkt te worden. Een zachte ondergrond maakt het mogelijk dat hemelwater in de bodem kan worden opgenomen zodat afvoer via het rioolstelsel kan worden voorkomen. Grote parkeerplaatsen krijgen straatkolken met olieafscheiding.

GroenLinks zet in op geluk door:

  • In nieuwe wijken, zoals het Hanzekwartier, een gescheiden regenwaterriool wordt aangelegd 
  • Bij grootschalige renovatie van wijken of vervanging van riolen het hemelwater wordt afgekoppeld 
  • Groenstroken in de wijken geschikt worden gemaakt voor waterberging op bij hevige regen het water tijdelijk op te vangen 
  • Verstening van tuinen actief wordt ontmoedigd door actieve voorlichting over klimaatbestendig maken van tuinen