Ook de huisvesting van arbeidsmigranten moet aan voorwaarden voldoen en is in eerste instantie de verantwoordelijkheid van de werkgever. Malafide uitzendbureaus worden geweerd. 

GroenLinks kiest voor…

  • een eerlijk speelveld voor werknemers 
  • huisvesting van arbeidsmigranten onder verantwoordelijkheid van werkgevers 
  • het weren van malafide uitzendbureaus