Alleen ligt verdringing van de Nederlandse werknemer op de loer. Arbeidsmigranten krijgen wat GroenLinks betreft dezelfde arbeidsvoorwaarden als Nederlandse werknemers.

Arbeidsmigranten die zich in onze gemeente willen vestigen krijgen hulp aangeboden bij het integreren in onze samenleving. 

Huisvesting 

De huisvesting van tijdelijke arbeidsmigranten moet aan de ‘Roemer-voorwaarden’ voldoen en is in eerste instantie de verantwoordelijkheid van de werkgever.

Voor huisvesting van tijdelijke arbeidsmigranten kunnen grootschalige locaties een goede manier van huisvesten zijn als voldaan wordt aan de voorwaarden en deze locaties passen binnen het gemeentelijke beleid.

Wij realiseren ons dat de komst van een huisvestingslocatie bij omwonenden niet altijd op steun zal kunnen rekenen. Ondanks dat hebben we in onze gemeente een maatschappelijk probleem op te lossen om te zorgen voor kwalitatieve huisvesting voor mensen die van groot belang zijn voor onze lokale economie.

Er moeten heldere afspraken worden gemaakt met de exploitant van de huisvesting om overlast te voorkomen en aanspreekbaarheid voor de direct omwonenden. Maar als een locatie passend is en voldoet aan de voorwaarden zal GroenLinks instemmen met de huisvesting. Voor ons is huisvesting aan de rand van of nabij industrieterreinen bespreekbaar.   

GroenLinks zet in op geluk door:

  • een eerlijk speelveld voor werknemers. 
  • ondersteuning bij integratie voor arbeidsmigranten die zich in onze gemeente vestigen.
  • huisvesting van tijdelijke arbeidsmigranten onder verantwoordelijkheid van werkgevers. 
  • het weren van malafide uitzendbureaus.
  • huisvesting die minimaal voldoet aan de ‘Roemer-norm’
  • heldere en handhaafbare afspraken met verhuurders om overlast in de omgeving te voorkomen.
  • heldere afspraken met verhuurders over de aanspreekbaarheid voor omwonenden blij klachten of zorgen.
  • huisvesting van tijdelijke arbeidsmigranten zo dicht mogelijk bij de werkgevers.