In aanloop naar een hoorzitting in de Tweede Kamer hebben vliegveld Teuge en anderen een alternatieve routestructuur voorgesteld voor de Luchthaven Lelystad. Deze zogenoemde B++ variant zou voor met name Biddinghuizen veel gunstiger kunnen uitpakken. GroenLinks wil van het college weten of zij deze route steunt en wat ze heeft gedaan of gaat doen om dit geluid aan de Kamerleden over te brengen. 

Afgelopen weken is de discussie over de Luchthaven Lelystad en de daarbij behorende routes in alle hevigheid opgelaaid. Met name op 'het oude land' is men wakker geschrokken over welke ongewenste gevolgen de uitbreiding in de wijde regio zal hebben. De alternatieven vliegen daarbij over tafel en één van deze alternatieven pakt daarin voor Biddinghuizen veel gunstiger uit. GroenLinks Dronten wil dat het college krachtig opkomt voor onze inwoners en nadrukkelijk haar steun voor deze route onder de aandacht brengt van de Kamerleden. 

Geen lobby

In mei vroegen we het college ook al op welke wijze er wordt gelobbyd bij de Tweede Kamer om de belangen van Dronten en Biddinghuizen daar goed op het netvlies te krijgen. Wethouder Vis liet toen weten dat de gemeente geen lobby voert en ook niet voornemens is een lobby te zullen gaan voeren. "Wij weten ons vertegenwoordigd in de Alderstafel, daar is de plek om onze positie te markerken" zei de wethouder in mei. 

GroenLinks vindt dat een onverstandige houding. De afgelopen dagen laten zien dat er van eenheid aan de Alderstafel Lelystad geen sprake meer een. Daar waar de provincie de nieuwe route B++ wil laten onderzoeken en hiervoor steun heeft uitgesproken is Lelystad openlijk tegen omdat het mogelijk tot een latere openstelling van de Luchthaven zou kunnen leiden. Wij zijn van mening dat Dronten zich hierin geen afwachtende houding kan veroorloven en willen dat het college nu eens kiest voor de belangen van onze inwoners en een duidelijk signaal naar de Tweede Kamer stuurt. 

Vragen

De fractie heeft het college verzocht om inzicht te geven wat haar inzet is.

Verzoek tot inlichtingen ex art 34 RvO 

Donderdag 7 september is er in de Tweede Kamer der Staten Generaal een hoorzitting over de uitbreidingsplannen van de Luchthaven Lelystad. In de afgelopen weken is er over de routestructuur veel commotie in de ons omringende provincies en gemeenten. 

Vliegveld Teuge en anderen hebben een alternatieve route ontwikkeld (de zogenaamde B++) variant die voor met name Biddinghuizen veel gunstiger zou kunnen uitvallen. Onder andere de provincie Flevoland heeft de staatssecretaris van infrastructuur en milieu verzocht dit alternatief te beoordelen op haalbaarheid en te betrekken bij de besluitvorming. 

GroenLinks heeft de volgende vragen aan het college:

  • Heeft het college een voorkeur voor een route. Zo ja, welke variant (B+ of B++) heeft de voorkeur?
  • Heeft het college een positie ingenomen en is deze kenbaar gemaakt? Zo ja, op welke wijze is dat gebeurt?
  • Op welke wijze heeft of zal het college de Kamercommissie voor infrastructuur en milieu informeren over haar positie en de belangen van onze inwoners, Biddinghuizen in het bijzonder? 

Het college wordt, waar mogelijk, verzocht te antwoorden voor de hoorzitting in de Kamer.