GroenLinks gaat, naar aanleiding van berichtgeving van Omroep Flevoland, vragen stellen over cameratoezicht in het centrum van Dronten. In de Redepassage zouden volgens de omroep sinds kort camera's hangen, die 24 uur per dag draaien en alle bezoekers vastleggen. Wij willen van het college weten of dat volgens de wettelijke regeling kan, of de gemeente hiervoor toestemming heeft gegeven en wat ze er eventueel aan gaat doen als dit niet het geval is.

Al in juli 2012 vroeg de fractie aandacht voor cameratoezicht in de openbare ruimte. Toen ging het over camera's van de Aeres Groep aan De Drieslag die ook het openbaar gebied vastleggen. Uit de berichtgeving van Omroep Flevoland over de Redepassage blijkt nu opnieuw dat er camera's zijn geplaatst, terwijl daarvoor door de gemeente geen toestemming is gegeven. Ook in de steeg tussen de Rabobank en hotel 'Het Galjoen' hangt een camera, is de fractie opgevallen.

Privacy

Aan cameratoezicht zijn wettelijke eisen verbonden. GroenLinks is van mening dat we ook zeer terughoudend moeten zijn met cameratoezicht. Camera´s leiden vaak tot schijnveiligheid en tot verschuiving van problemen naar de plek waar geen camera's hangen. Ze tasten de privacy van bezoekers van het Winkelhart aan.

Nut en noodzaak

Slechts in gevallen van ernstige overlast- of geweldproblematiek kan cameratoezicht als ultiem middel worden ingezet, als onderdeel van een groter pakket aan preventieve maatregelen. GroenLinks wil eerst weten of hiervan sprake is binnen het Winkelhart, maar heeft daarvoor geen enkele aanwijzing. 

Voor opsporing en bewijsmateriaal hebben camera's wel een functie. Cameratoezicht moet voortdurend worden getoetst op noodzaak, effectiviteit en rechtsbescherming en ze moeten weer verdwijnen als het kan. GroenLinks is niet principieel tegen elke camera, maar het moet wel zinvol zijn. 

Beleid

Naar aanleiding van onze vragen in 2012 is het college gekomen met 'Beleidsregels Cameratoezicht in openbare gebieden'. In deze beleidsregels wordt er geen melding gemaakt van cameratoezicht in openbare gebieden zonder dat de burgemeester hiervoor toestemming heeft gegeven en waarbij de politie controle heeft over dat toezicht. Daarvan lijkt in deze gevallen geen sprake en GroenLinks wil dat het college hier actie op onderneemt als het toezicht niet aan de geldende regels voldoet.