We moeten het niet alleen over recreatief fietsen hebben. Je kunt de fiets ook heel goed voor het dagelijkse werk gebruiken of om boodschappen te doen. Er zijn bij de winkelcentra en dorpshuizen al een boel parkeerplaatsen voor fietsen, die mooie stalen beugels die ze ‘fietsnietjes’ noemen.

Toch zien we graag meer fietsparkeerplaatsen in de dorpen komen, vooral bij de winkelcentra, sportaccomodaties, buurthuizen. Daarvoor willen we best een strook autoplaatsen opofferen. Een deel van de parkeerruimte rond de winkelcentra wordt dan ook omgevormd tot parkeerruimte voor fietsers. 

GroenLinks kiest voor…

  • een uitbreiding van het recreatieve fietspadennetwerk zoals een fietspad door het akkerbouwgebied vanuit Dronten naar het recreatiegebied bij Walibi , Ellerstrand en Bremerbaai 
  • meer fietsparkeerplaatsen (met oplaadpunten) bij winkelcentra, sportaccommodaties, buurthuizen