Elk kind moet de kans krijgen om tot een zelfverzekerd en zelfstandig mens uit te groeien. Soms is de zelfstandigheid niet haalbaar. Dan moet een goede overgang van Jeugdwet naar de reguliere gezondheidszorg gewaarborgd zijn. Het kan niet zo zijn dat mensen, alleen omdat ze 18 worden, de nodige hulp of ondersteuning verliezen.

Kinderen die niet meer thuis kunnen wonen, moeten in onze eigen gemeente onderdak en begeleiding kunnen krijgen. Voor ouders is het erg belastend om naar andere gemeentes te moeten reizen om hun kinderen te zien. Bovendien worden kinderen uit hun vertrouwde omgeving met familie en vrienden gehaald.

GroenLinks wil dit, waar dat kan, voorkomen en vindt het van belang dat het aanbod van begeleid en beschermd wonen in Dronten fors wordt uitgebreid. Mensen met een beperking, ouder dan 18 jaar, die er ondanks hulp van anderen niet in slagen om in hun eigen inkomen te voorzien krijgen daarbij steun. 

GroenLinks zet in op geluk door:

  • goede zorg voor kinderen en jongeren boven. Indien nodig stelt de gemeente aanvullend budget beschikbaar boven de vastgestelde rijksbijdrage. 
  • naadloze overgang van zorg van jongeren naar volwassenen  
  • uitbreiding aanbod begeleid en beschermd wonen binnen onze gemeentegrenzen