Door legalisatie neemt drugscriminaliteit af en neemt de controle op handel en kwaliteit van softdrugs toe. Nu wordt bezit en gebruik gedoogd, terwijl teelt en handel strafbaar zijn. Dat is een scheve situatie.

Verkopers van softdrugs moeten, als het aan GroenLinks ligt, een vergunning hebben en aan strenge kwaliteitseisen voldoen. De huidige drugsbestrijding kost veel tijd, geld en mankracht. De politie kan zich veel beter richten op de bestrijding van geweld, diefstal en vandalisme.

GroenLinks is voorstander van experimenten met de legale productie en verkoop van wiet. Om de experimenten tot een succes te maken, moeten gemeenten, coffeeshophouders én consumenten nauw betrokken worden. Wat GroenLinks betreft geeft Dronten de ruimte aan dergelijke experimenten. 

Het overmatig en verkeerd gebruik van alcohol, tabak en drugs wil GroenLinks ontmoedigen, onder meer door meer en betere voorlichting voor ouders en jongeren. Zo ontstaat bewustzijn. 

GroenLinks zet in op geluk door:

  • vestiging van een coffeeshop, waar gecontroleerde verkoop van softdrugs kan plaatsvinden 

  • het meewerken aan proeven met legale teelt van wiet