De Raad van State heeft besloten dat permanente bewoning van Zuiderzee op Zuid is toegestaan. GroenLinks was tegenstander van dit besluit en is teleurgesteld in de uitspraak en onderbouwing van de rechter die het tegen gaan van verpaupering als doorslaggevend argument laat wegen. 

Ook de meerderheid van de gemeenteraad vond  verpaupering het meest zwaarwegende argument. Door de 40% leegstand van het gebouw zou het in slechte staat raken en verpauperen zo was de voorspelling van de eigenaar. 

Ondernemersverantwoordelijkheid

De projectontwikkelaar is voor eigen rekening en risico gaan bouwen aan een zeer luxe complex voor recreatiedoeleinden. Dat deze in economisch slechte tijden moeilijk of niet verkoopbaar zouden zijn behoort tot het ondernemersrisico. De overheid is er naar onze opvatting niet om dit risico af te dekken. Ook is het de verantwoordelijkheid van alle eigenaren om hun bezit te onderhouden en niet te laten verpauperen. Dat geldt voor particuliere eigenaren evenzeer als voor projectontwikkelaars die met onverkoopbare opstallen zitten.  

Verpaupering 

Enkel door een gebrek aan goed onderhoud zal verpaupering van dit object ontstaan. Het bevreemd de GroenLinks-fractie dat de RvS met deze uitspraak eigenlijk een vrijbrief geeft om, met het dreigement van verpaupering in de hand, een ruimtelijke bestemmingswijziging te kunnen afdwingen. 

Wij zijn van mening dat de projectontwikkelaar, als een goed Rentmeester, zijn eigendommen heeft te onderhouden tot het moment dat ze zijn verkocht. Daar heeft hij ook een commercieel belang bij. 

Uitspraak

Met deze teleurstellende uitspraak van de RvS komt een einde aan een lang slepende kwestie en moeten we vaststellen dat, net als de gemeenteraad, ook de Raad van State door de knieën is gegaan voor het dreigement van verpaupering. We betreuren dat en vinden dat een zeer ongewenste ontwikkeling. Tegelijk moeten we vaststellen dat er met deze uitspraak een nieuwe politieke realiteit is ontstaan en er permanent gewoond mag worden in Zuiderzee op Zuid.