De gemeente beheert veel privacygevoelige gegevens van alle inwoners zoals de basisregistratie personen waar al jouw persoonlijke gegevens en die van jouw gezin in worden vastgelegd maximaal worden beschermd. Digitale veiligheid moet doorlopend punt van aandacht zijn van de gemeentelijke organisatie. 

Ook in het handelen van de gemeente moet privacy het uitgangspunt zijn. Zeker op de momenten waarin je afhankelijk bent van de gemeente voor zorg of uitkering moet daarop extra worden gelet. Het standaard opnemen van beeld en geluid bij gesprekken in het sociaal domein is onacceptabel. 

Cameratoezicht 

GroenLinks is zeer terughoudend met cameratoezicht in de openbare ruimte. Camera's zijn een ernstige inbreuk op de privacy.  Voor ons is dat dan ook het laatste redmiddel als alle andere opties aantoonbaar niet hebben gewerkt. Als cameratoezicht wordt ingezet willen we dat de burgemeester vooraf hierover in gesprek gaat met de gemeenteraad en het toezicht wordt ingezet voor een beperkte periode met een evaluatie achteraf. 

Binnen de gemeente Dronten zien wij op dit moment geen locaties waarvoor cameratoezicht proportioneel zou zijn.