De originele plannen voor Swifterbant-Zuid was een wijk met een gemengd woning aanbod van een hoge kwaliteit en een hoge landschappelijke inpassing. Het plan dat nu voorligt is veel van deze kwaliteit, zoals de grote waterpartijen verloren. Het is een plan dat voldoet aan de daarvoor gestelde wettelijke normen. Onze ambitie voor Swifterbant was groter dan het plan dat nu op tafel ligt. 

Als GroenLinks willen we inzetten op het geluk van onze inwoners. Dus wij gaan voor een groene, duurzame, ecologisch interessante wijk met water. Waar het stil en schoon is en en de natuur de wijk ingehaald wordt. 

De wijk die nu gerealiseerd zal worden is een prima wijk die voorziet in de woningbehoefte in Swifterbant. De nieuwe inwoners zullen gaan bijdragen aan het draagvlak in het dorp om de voorzieningen in stand te kunnen houden. Dat is een belangrijke stap en daar zijn we als GroenLinks dan ook blij mee!