Financiële onzekerheid

De afgelopen jaren heeft de gemeente het financieel goed gedaan. In de jaren van economische crisis zijn de reserves fors aangevuld. In deze collegeperiode worden die reserves fors aangesproken en is het financiële beeld minder rooskleurig aan het worden.

GroenLinks heeft in financiële zin zorgen over de oplopende kosten van het sociaal domein en de jeugdzorg in het bijzonder. Ook zorgt de Rijksoverheid in toenemende mate voor financiële onzekerheid voor de gemeente.

Sluitende begroting

Als gemeente moeten we ieder jaar zorgen voor een sluitende begroting. Dat is natuurlijk het uitgangspunt. Maar wat GroenLinks betreft niet ten koste van alles. Voor ons is het acceptabel om tijdelijk verliezen te lijden als dit bezuinigingen kan voorkomen die we onaanvaardbaar vinden. Bijvoorbeeld op de inwoners die het minste te besteden hebben of als uitholling van onze voorzieningen zou dreigen.

GroenLinks wil de belastingdruk zo laag mogelijk houden, maar we moeten met elkaar wel de dingen blijven betalen die we belangrijk vinden. Dat moet zo efficiënt mogelijk, maar als het niet anders kan hoort belastingverhoging daar gewoon bij.

Net als het heffen van minder populaire belastingen als precario en hondenbelasting. Niet omdat wij dat nu zo leuk vinden, maar omdat die geld noodzakelijk is om de begroting op orde te houden.

Investeren in de toekomst

GroenLinks wil een overgang naar een duurzame samenleving bewerkstelligen. Duurzaam in sociaal, ecologisch en economisch opzicht. Bij besluitvorming over besteding van middelen zal dit altijd een uitgangspunt zijn. Een andere leidende afweging bij het besteden van geld is dat mensen in een kwetsbare positie altijd moeten kunnen rekenen op de gemeente voor noodzakelijke hulp, onafhankelijk van eventuele rijksbudgetten. Een belangrijk derde punt is het voorzieningenniveau in alle dorpen, als daar winst te halen is zal GroenLinks dat zeker niet nalaten.

GroenLinks zet in op geluk door:

  • verantwoorde omgang met gemeenschapsgeld 
  • financiële inzet voor een duurzame samenleving 
  • financiële inzet voor mensen in kwetsbare positie 
  • financiële inzet voor voorzieningen in alle drie de dorpen