Gaan we inzetten op het verder vergroten van de financiële reserves, zoals de afgelopen jaren gedaan is? Of gebruiken we dat geld om mensen die het niet redden een handje te helpen en om te investeren in een groene, duurzame omgeving? GroenLinks kiest voor dat laatste.

Dus waar komt het ruimere financiële jasje dan tot uiting? GroenLinks wil een overgang naar een duurzame samenleving bewerkstelligen. Duurzaam in sociaal, ecologisch en economisch opzicht. Bij besluitvorming over besteding van middelen zal dit altijd een uitgangspunt zijn. Een andere leidende afweging bij het besteden van geld is dat mensen in een kwetsbare positie altijd moeten kunnen rekenen op de gemeente voor noodzakelijke hulp, onafhankelijke van eventuele rijksbudgetten. Een belangrijk derde punt is het voorzieningenniveau in alle dorpen, als daar winst te halen is zal GroenLinks dat zeker niet nalaten.

GroenLinks kiest voor… 

  • verantwoorde omgang met gemeenschapsgeld 
  • financiële inzet voor een duurzame samenleving 
  • financiële inzet voor mensen in kwetsbare positie 
  • financiële inzet voor voorzieningen in alle drie de dorpen