In de stukken die naar de Tweede Kamer zijn gestuurd zit ook een ‘Notitie plancapaciteit regionale luchthavens’ waarin geplande woningbouw ontwikkelingen bij Swifterbant-Zuid en De Graafschap II in Biddinghuizen expliciet worden genoemd. 

Als gevolg van nieuwe regelgeving moet het geluid op een nieuwe manier berekend worden. Daarbij moet het vliegtuiggeluid worden opgeteld bij het al aanwezige omgevingsgeluid van bijvoorbeeld (agrarische) bedrijven en het wegverkeer. GroenLinks vindt dat ook logisch omdat je niet voor een deel van het geluid kunt doen alsof het er niet is. Deze berekening geeft een veel beter beeld van de te verwachten overlast. 

Gevolgen voor de groei 

We hebben het college van burgemeester en wethouders vragen gesteld of deze informatie al bij hen bekend is en of deze zijn betrokken bij de plannen voor Swifterbant-Zuid. Want daar zijn al zorgen over mogelijke geluidsoverlast van een naastgelegen agrarisch ondernemer. Als in deze berekeningen de overlast van de luchthaven niet is meegenomen kan dat wel eens grote gevolgen hebben voor de ontwikkeling van de wijk. 

Het college heeft aangekondigd nog voor de verkiezingen het bestemmingsplan voor Swifterbant-Zuid aan de gemeenteraad te willen voorleggen. Voor GroenLinks moet vooraf duidelijk zijn of de belangen van toekomstige bewoners geborgd zijn en of deze informatie in de geluidsberekeningen is meegenomen. 

Bouwen is noodzaak 

Ook in onze gemeente is het moeilijk om een huis te vinden en zijn de wachtlijsten voor sociale huurwoningen lang. Bouwen is dus noodzakelijk, zelfs als onze gemeente niet extra hard zou willen gaan groeien. Ook voor het behouden van het voorzieningenniveau van met name Biddinghuizen en Swifterbant is bouwen van groot belang! Dat juist beide dorpen nu door de gevolgen van Lelystad Airport worden geraakt in de mogelijk groei is extra zuur. 

Geen opening Lelystad Airport 

Als énige partij in de gemeente Dronten verzetten wij als GroenLinks ons al sinds 2008 tegen de plannen om een tweede Nationale Luchthaven in Lelystad te openen. Zowel gemeentelijk als provinciaal en in de Tweede Kamer dragen wij dat geluid consequent uit. Met name de gemeente Dronten en Biddinghuizen in het bijzonder zullen te maken krijgen met de meeste overlast van de luchthaven. Deze overlast weegt in onze ogen niet op tegen de mogelijke (bescheiden) economische voordelen voor de regio. Zeker ook omdat daar tegenover, naast de problemen voor de woningbouw, mogelijk negatieve economische effecten te verwachten zijn voor bijvoorbeeld de recreatieve ontwikkelingen langs het Veluwemeer. 

Daar komt nog bij dat de luchthaven overbodig is als alle korte vluchten van Schiphol zoals naar Brussel en London worden geschrapt en dat er in het algemeen veel minder gevlogen moet worden als je serieus iets wilt doen aan het aanpakken van de klimaatverandering.