Al onze standpunten op alfabetische volgorde

Verlichting Meerpaalplein

Verlichting

De gemeente geeft de komende jaren verdere concrete uitwerking aan het, op initiatief van GroenLinks genomen, besluit van de gemeenteraad om de openbare...

Lees meer
Werkbezoek bij Fresh-Care

Voedselbank en andere hulpbanken

In een beschaafde samenleving hebben hulpbanken eigenlijk geen plaats, omdat zij overbodig zijn. Helaas is de praktijk anders en daar mogen wij onze ogen niet...

Lees meer
Vuurwerk boven Dronten-West tijdens de jaarwisseling 2018-2019

Vuurwerk

GroenLinks werkt landelijk aan een vuurwerkverbod. Zolang dat er niet is zien we lokaal de oplossing in vuurwerk vrije zones.

Lees meer
Watergang Wilhelminabos Dronten

Waterbeheer

In de delen van de gemeente met een gemengd rioolstelsel (hemelwater en afvalwater in één buis) wordt waar mogelijk door afkoppeling het (schone) hemelwater...

Lees meer
Arbeidsmigranten in de Drontense Agrofood

Werk

Hoewel de gemeente Dronten een agrarische gemeente is en de (biologische) agrarische sector bijzonder belangrijk is, wil GroenLinks meer aandacht voor andere...

Lees meer

Werk en inkomen

Een uitkering in het kader van de Participatiewet is een allerlaatste optie voor inkomensondersteuning. Het uitgangspunt is: ruimhartig aan de poort en streng...

Lees meer
Driewielertje bij speeltuin aan een grasveld

Wijken en buurten

Wonen draait natuurlijk niet alleen om stenen. We wonen namelijk niet alleen in een huis, maar ook in een straat, in een buurt, in een wijk en in een dorp.

Lees meer
Winkelhart Dronten Het Ruim

Winkelhart en centra

Dat de voorzieningen in Dronten stads aandoen is mooi, maar soms ook zorgelijk. Is dat prachtige winkelhart in Dronten wel te behouden? Zijn die lege winkels in...

Lees meer

WMO

Geen mens is gelijk en daarom kunnen oplossingen niet standaard zijn. Als de standaardondersteuning onvoldoende aansluit bij de behoeften, kunnen mensen een...

Lees meer
Een jonge vrouw in de thuiszorg helpt een oudere vrouw met opstaan

Zorg met een doel

GroenLinks wil van ‘zorgen voor’ naar ‘zorgen met’. Dat betekent niet te veel overnemen, maar naar mensen luisteren en ze ook de kans geven het zelf weer te...

Lees meer
Warmonderhof

​Studentenhuisvesting

​Studenten van de Agrarisch Hogeschool en Warmonderhof horen net zo bij Dronten als de Meerpaal en de Meerpaaldagen. Huisvesting van deze studenten moet wel...

Lees meer
Verkiezingsprogramma 2022-2026

Programma

Ons verkiezingsprogramma is ook beschikbaar als pdf-bestand.